ภาพกิจกรรม

Page 6 of 12« First...45678...Last »
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณารย์และบุคลากรวิทยาลัยการฝึกหัดครู ได้จัดต้อนรับคณบดีคนใหม่ของวิทยาลัยการฝึกหัดครู ดร.ดิเรก พรสีมา และส่งมอบงานคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู โดยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน รักษาราชการแทนคณบดี และได้รับเกียรติจาก อธิการบดี รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทยและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

                  ประวัติ            ผศ.ดร.อรุณรุ่ง  ปภาพสิษฐ ตำแหน่งปัจจุบัน  ทางการบริหาร  รองคณบดีฝ่าย […]


            ประวัติ ๑.    ข้อมูลทั่วไป ชื่อ   นางสาวเบญจวรรณ    ศรีมารุต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วางแ […]


          นายสัจจา  ศรีเจริญ ประวัติทั่วไป นายสัจจา   ศรีเจริญ   เกิดเมื่อวันที่  ๒๑ เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๔๙๘  อายุ ๕๙ ปี […]


            รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ การศึกษา – กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ […]


              รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล คุณวุฒิ ปริญญาเอก – D. (Higher Education and Counseling) จาก University […]


ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการฝึกหัดครู ครั้งที่ 6-2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ
คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ สัตตมาวาร (7 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพุธที่ 19 ตุลาตม 2559 ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Page 6 of 12« First...45678...Last »