ภาพกิจกรรม

Page 2 of 1012345...10...Last »
The Orientation of Pre-service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (Batch 5) on 24th January, 2018 Opening remark by Associate Professor Dr. Preang Kitratporn, PNRU President Report by Dr. Direk Pornsima, Dean of CTE, PNRU

The Orientation of Pre-service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (Batch 5) on 24th January, 2018 Opening remark by Associate Professor Dr. Pr […]


พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับ น.ศ. ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในระดับภูมิภาคอาเซียน ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆ […]


วันครู “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

วิทยาลัยการฝึกหัดครู จัดกิจกรรม วันครู “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐–๑๒.๐๐น. ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพ […]


ติวสอบครูคืนถิ่น 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านการสอบบรรจุ

เมื่อวันที่ 6 – 7 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิ […]


กีฬากาซะลองเกมส์ ครั้งที่ 17
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนและแสวงหาความร่วมมือในการผลิตครู ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ Bishop Grosseteste University จากประเทศอังกฤษ วันที่ 4 ธันวาคม 2560
Welcome Can Tho University to College of Teacher Education   วิทยาลัยการฝึกหัดครู ต้อนรับนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 2416 วิทยาลัยการฝึกหัดครู
กิจกรรมการประกวดความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ดาวเดือนและดาวกระจายวิทยาลัยการฝึกหัดครู) “The Best of CTE Competition” (รอบความสามารถพิเศษ) วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและการแสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ (Professional Practicum II) วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กิจกรรมการประกวดความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ดาวเดือนและดาวกระจายวิทยาลัยการฝึกหัดครู)  “The Best of CTE Competition” (รอบความสามารถพิเศษ) วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Page 2 of 1012345...10...Last »