ภาพกิจกรรม

Page 12 of 12« First...89101112
ประชุมคณาจารย์ วิทยาลัยการฝึกหัดครูประจำภาคการศึกษา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ  วันที่ 2 ธันวาคม 2558
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร 2558

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร 2558


อบรมอาจารย์ใหม่ 19 สิงหาคม 2588 ห้องประชุมกรมหมื่นฯ วิทยาลัยการฝึกหัดครู

อบรมอาจารย์ใหม่ 19 สิงหาคม 2588 ห้องประชุมกรมหมื่นฯ วิทยาลัยการฝึกหัดครู


รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรมมาตราฐานวิชาชีพครู ของครุสภา รุ่นที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2558

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรมมาตราฐานวิชาชีพครู ของครุสภา รุ่นที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2558


Page 12 of 12« First...89101112