หลักสูตรการผลิตครู : ควรเป็น ๔ หรื อ ๕ ปีดี โดย ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หลักสูตรการผลิตครู : ควรเป็น ๔ หรื อ ๕ ปีดี  โดย ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

downloadเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศผลการประกวดสื่อดิจิทัลและสื่อสิ่งประดิษฐ์ ในหัวข้อ “อ่าน ปรับ ขยับ เปลี่ยน” ภายใต้โครงการเด็กไทยสุขภาพดี - 8 มีนาคม 2019

2. ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แคนเซอิ จำกัด - 30 พฤศจิกายน 2018

3. ประชาสัมพันธ์ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนฑ์ จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก - 24 ตุลาคม 2018

4. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานนักศึกษาทำงานช่วงเทศกาลปีใหม่ - 9 ตุลาคม 2018

5. หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มวิทยฐานะครู - 5 มิถุนายน 2560