รวมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา

รวมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 - 4 กันยายน 2559