แจ้งข่าวนักศึกษาปี 4 ที่ออกสังเกตการสอน Practicum 1 / 2558

แจ้งข่าวนักศึกษาปี 4 ที่ออกสังเกตการสอน Practicum 1 / 2558
ขอให้มาส่งแบบลงเวลาด้วยค่ะ ซึ่งตอนนี้มีมาส่งจำนวน 5 โรงเรียน

  • โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  • โรงเรียนปากเกร็ด
  • โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
  • โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
  • โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

หมายเหตุ : โรงเรียนใดยังไม่ได้ส่งกรุณานำมาส่งที่ฝ่ายฝึกฯ ภายในวันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 2558 นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. ข่าวฝากนักศึกษาปี 5 ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship I) ปีการศึกษา 2558 - 23 กรกฎาคม 2558