ข่าวประชาสัมพันธ์

ถึงนักศึกษาปี 5 ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship I) ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาใดที่ยังไม่ได้ส่งประโยชน์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการสอนในสถาน […]


แจ้งข่าวนักศึกษาปี 4 ที่ออกสังเกตการสอน Practicum 1 / 2558 ขอให้มาส่งแบบลงเวลาด้วยค่ะ ซึ่งตอนนี้มีมาส่งจำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โร […]