อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2

อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2558  รุ่นที่ 2


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 (วันเสาร์ และวันอาทิตย์) - 18 มกราคม 2560

2. อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 4 - 3 ธันวาคม 2558

3. อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 3 - 3 ธันวาคม 2558

4. อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1 - 3 ธันวาคม 2558