อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 (วันเสาร์ และวันอาทิตย์)

อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 (วันเสาร์ และวันอาทิตย์)


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

1. อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 4 - 3 ธันวาคม 2558

2. อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2 - 3 ธันวาคม 2558

3. อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 3 - 3 ธันวาคม 2558

4. อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1 - 3 ธันวาคม 2558