วิธีการสมัคร

ส่ง fax / E-mail >> สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สมัครด้วยตัวเอง >> เริ่มสมัครวันที่ 17 มกราคม 2560 (ในวันเวลาราชการ ตั้งเเต่เวลา 08.30 – 16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 24 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)

ผู้เข้าอบรมที่จะสมัครด้วยตัวเอง สามารถมาเขียนใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารได้ที่หน่วยฝึกอบรมได้เลย

(มาตรฐานที่เปิดอบรมได้ในแต่ละรุ่น ต้องมีจำนวนผู้เข้าอบรม 25 คนขึ้นไปถึงจะเปิดอบรมได้ ปิดรับสมัคร 3 วันก่อนการเปิดอบรมในแต่ละรุ่น)