วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง >> เริ่มสมัครวันที่ 22 มกราคม ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ในวันเวลาราชการ ตั้งเเต่เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ อาคาร 24 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)

สมัครแบบออนไลน์